Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Θέμα: «Δίμηνη παράταση της προθεσμίας απογραφής του συνόλου των εργαζομένων»

Κύριε Υπουργέ,

Από την 1η Νοεμβρίου 2022 ξεκίνησε η ψηφιακή απογραφική διαδικασία του χρόνου εργασίας στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ, δηλαδή του ωραρίου απασχόλησης των εργαζομένων με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας.
Οι λογιστές – φοροτεχνικοί έπρεπε, μέσα σε διάστημα 30 ημερών, να ολοκληρώσουν την απογραφή του συνόλου των εργαζομένων στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για την ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας.
Η υποχρέωση αυτή δημιούργησε πρόσθετο φόρτο εργασίας στον κλάδο τους, ενώ ο τρόπος καταχώρισης και οι αλλαγές στην υποβολή του τρόπου κατάθεσης του πίνακα του προσωπικού και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας προκάλεσε πρόσθετες δυσκολίες στους λογιστές και στους φοροτεχνικούς.

Επειδή η μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της απογραφικής διαδικασίας συνεπάγεται πρόστιμα για τις επιχειρήσεις.
Επειδή ο κλάδος των φοροτεχνικών και λογιστών έχει αυξημένο φόρτο εργασίας και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην έχει ολοκληρωθεί σωστά η σημαντική αυτή διαδικασία εντός της προθεσμίας των 30 ημερών.
Επειδή η ψηφιακή αναβάθμιση του ΕΡΓΑΝΗ είναι ένα σημαντικό εγχείρημα που θα ωφελήσει τον επιχειρηματικό κόσμο.
Επειδή η σωστή ολοκλήρωση της απογραφικής διαδικασίας των εργαζομένων θα βοηθήσει το επόμενο βήμα που είναι η εφαρμογή του μηχανισμού της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεστε να δώσετε δίμηνη παράταση στην απογραφική διαδικασία των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις;

Ο ερωτών Βουλευτής
Βασίλειος – Πέτρος Ν. Σπανάκης

H ερώτηση σε pdf
ΕΡ_ Δίμηνη παράταση της προθεσμίας απογραφής του συνόλου των εργαζομένων

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι