Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη
Πλακιωτάκη

Θέμα: «Να είναι αφορολόγητη η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ στο ένστολο προσωπικό»

Κύριοι Υπουργοί,
Η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας τη διαχρονική προσφορά του ένστολου προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τους χορηγεί επίδομα 600 ευρώ με το άρθρο 123 του Ν. 5003/2022. Η δαπάνη αυτή εκτιμάται συνολικά στο ποσό των 40,8 εκατ. ευρώ και πιο συγκεκριμένα 35,9 εκατ. ευρώ για το ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και 4,8 εκατ. ευρώ για το ένστολο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Σύμφωνα και με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (αριθμ. 301/12/2022) η εν λόγω παροχή των 600 ευρώ δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών και διέπεται από ειδικό φορολογικό καθεστώς.
Ωστόσο, η παροχή αυτή αποτελεί έκτακτη ενίσχυση και δίδεται εφάπαξ προς αναγνώριση της αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας.
Επειδή στη συγκεκριμένη παροχή και για κάθε δικαιούχο θα υπάρξει φορολόγηση της τάξεως τουλάχιστον του 22%, αυτό σημαίνει ότι τελικά εισπρακτέο θα είναι ένα ποσό των 468 ευρώ. Επίσης, το γεγονός ότι δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου σημαίνει ότι ο φόρος των 132 ευρώ θα βεβαιωθεί και θα εισπραχθεί κατά την εκκαθάριση το καλοκαίρι του 2023 και φυσικά θα προστεθεί στο συνολικό φόρο που θα προκύψει από το συνολικό του εισόδημα.
Επειδή στη διάταξη δεν ορίζεται ρητά αν αυτή η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι φορολογητέα ή όχι,
Επειδή η έκτακτη οικονομική ενίσχυση δεν έχει περιοδικότητα και κατά συνέπεια δεν έχει τα χαρακτηριστικά του εισοδήματος
Επειδή η έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσιδιάζει σε χαριστική αιτία, λόγω της μη περιοδικότητας.
Επειδή πρέπει να απαλειφθεί το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 123 του νόμου 5003/2022, η οποία δημιουργεί σύγχυση και μπορεί να θεωρηθεί ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση αποτελεί εισόδημα.
Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση δεν έχει τα χαρακτηριστικά του εισοδήματος ενισχύεται και απ’ όσα ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, οι οποίες ορίζουν ότι δεν υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προς άρση δε κάθε αμφισβήτησης να οριστεί ρητά στη διάταξη ότι είναι αφορολόγητο.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθεστε να τροποποιήσετε την εν λόγω διάταξη και να ορίσετε ρητά ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη;

Ο ερωτών Βουλευτής

Βασίλειος-Πέτρος Ν. Σπανάκης

Η Ερώτηση σε pdf
ΕΡ_ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΗ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 600 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι