«Η συνδικαλιστική ελευθερία αποτελεί ένα συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα των εργαζομένων (άρθρο 23 παρ. 1 του Συντάγματος) και περαιτέρω η ανεμπόδιστη άσκησή του διασφαλίζεται και στα άρθρα 14 και 16 του Ν. 1264/1982, όπως σήμερα ισχύει μετά και τις τελευταίες τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.4808/2021 που έφερε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι σε περίπτωση δε, παρακώλυσης του δικαιώματος αυτού από τον εργοδότη ή εκπρόσωπό του ή οποιοδήποτε τρίτο, επιβάλλονται στο πρόσωπο αυτό κυρώσεις. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη. Η αρμοδιότητα για την επίβλεψη και τον έλεγχο της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας ανήκει στην Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας». Και πρόσθεσε: «Η Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας, πέρα από τους τακτικούς ελέγχους που διενεργεί σε όλους του κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, ανταποκρίνεται πάντα άμεσα σε κάθε καταγγελία και ερευνά κάθε ατύχημα».

Σε άλλο σημείο των απαντήσεων του ο Υφυπουργός Εργασίας υπογράμμισε:

«Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει διαμορφώσει μια άλλη πραγματικότητα στην αγορά εργασίας εξαιτίας μιας συγκεκριμένης, στοχευμένης και πετυχημένης οικονομικής πολιτικής. Το μεγάλο μας στοίχημα είναι η μείωση των κενών θέσεων εργασίας. Να θυμίσω δε ότι για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες η ανεργία έχει πέσει κάτω από το 10% και σήμερα είμαστε στη θέση να μιλάμε για ανεργία της τάξεως του 9,4%».

Σχετικά με τις προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Βασίλης Σπανάκης είπε:

«Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο της εργασίας τους. Θέλουμε ο εργαζόμενος να νιώθει ασφαλής αλλά και να είναι ασφαλής. Απόδειξη αυτού είναι ότι η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία έχει ανατεθεί ως αποκλειστική αρμοδιότητα σε έναν μόνο Υφυπουργό για πρώτη φορά. Στο πλαίσιο αυτό, στο Υπουργείο Εργασίας και Ασφάλειας λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα θεσμικά μέτρα για τη διαρκή αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας και μάλιστα, έχουμε προσκαλέσει σε ανοικτό και διαρκή κοινωνικό διάλογο εργαζόμενους και εργοδότες, ώστε να συγκεντρωθούν -κατά το δυνατόν- όλες οι υφιστάμενες αδυναμίες στο χώρους της εργασίας, να καταγραφούν προτάσεις συγκεκριμένες και να προχωρήσουμε στην αναμόρφωση και στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία».

 

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι