Ως υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στον τομέα αρμοδιότητάς μου, την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, επενδύουμε στην αποτελεσματική πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και θωρακίζουμε ακόμη περισσότερο την ασφάλεια των εργαζομένων. Στόχος μας η άμεση έναρξη υλοποίησης του κυβερνητικού μας οράματος για ελαχιστοποίηση- μηδενισμό εάν είναι εφικτό, των εργατικών ατυχημάτων.

Η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας επιτάσσει την προσαρμοσμένη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Θέλουμε ο εργαζόμενος να επιστρέφει με ασφάλεια στο σπίτι του.
Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και σε υλοποίηση του ετήσιου Εθνικού Προγράμματος 2024 για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία:

1) Τροποποιούμε και εκσυγχρονίζουμε τον Κώδικα νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων, με την κατάργηση πεπαλαιωμένων διατάξεων, την απλοποίηση των διαδικασιών και την προσαρμογή τους στις ανάγκες του σήμερα. Περνάμε περισσότερους από 30 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και εκατοντάδες επαγγέλματα σε κατηγορίες (ζώνες) υψηλότερης επικινδυνότητας,

2) Αναβαθμίζουμε το ρόλο της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στο νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου,

3) Δημιουργούμε συντονιστικό όργανο για τη δημιουργία Φορέα Ασφάλισης Επαγγελματικού Κινδύνου,

4) Επενδύουμε στην αξιοποίηση και συνεχή επικαιροποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας e-Help Desk για την Υγεία και την Ασφάλεια η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες, για την υποστήριξη των επιχειρήσεων,

5) Διαμορφώνουμε σύγχρονο προστατευτικό πλαίσιο των εργαζομένων σε μικρά και μεγάλα τεχνικά έργα,

6) Η ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης των ελέγχων της στο πεδίο της υγείας και ασφάλειας στη βάση των καλύτερων ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και της ανάλυσης κινδύνου (risk analysis).

7) Στο πλαίσιο των δράσεων προαγωγής της υγείας και της ευεξίας των εργαζομένων προωθούμε τον εργασιακό αθλητισμό.

8) Και τέλος, ημερίδες, σαν και αυτή που έγινε για πρώτη φορά στο Υπουργείο Εργασίας με αντικείμενο την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στις 11 Δεκεμβρίου, θα οργανωθούν μετά από προσεκτικό σχεδιασμό στις Περιφέρειες της Χώρας και τις μεγάλες πρωτεύουσες νομών.

Εν τω μεταξύ, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις μας, ήδη :

1) Κατά την περίοδο του καύσωνα με Υπουργική Απόφαση ορίσαμε την υποχρεωτική παύση των εργασιών σε βαριές εξωτερικές εργασίες στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων θερμικής επιβάρυνσης, όπως είναι η μέθοδος του βιοκλιματικού δείκτη, που διαμόρφωσαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου μας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

2) Θωρακίσαμε την ασφάλεια των εργαζόμενων μεταφορέων και διανομέων με Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία προβλέψαμε:

α) τον κατάλληλο προστατευτικό ενδυματολογικό εξοπλισμό (ρουχισμός και υποδήματα) και

β) τις προδιαγραφές ασφαλείας που απαιτείται να πληροί το μοτοποδήλατο ή η μοτοσικλέτα που θα χρησιμοποιεί κατά την εργασία του.

3) Ενισχύσαμε την προστασία των εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη με Υπουργική Απόφαση με την οποία αυξήσαμε το ωράριο υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών σε πλοία.

4) Ενδυναμώσαμε το σώμα των τεχνικών ασφαλείας στο πεδίο της πρόληψης και της προστασίας.

5) Αναβαθμίσαμε το επίπεδο επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων και διευκολύναμε το έργο των ιατρών εργασίας.

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι