Αύξηση της μοριοδότησης για τους πτυχιούχους Πολυτεχνικών Σχολών, ζητάει ο Βασίλης Σπανάκης.

Βασίλης Σπανάκης - Βουλευτής Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βασίλης - Πέτρος Σπανάκης

Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Την αύξηση της μοριοδότησης, από τα 100 στα 200 μόρια, για τους πτυχιούχους Πολυτεχνικών Σχολών, ζήτησε ο Βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης.

Μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής που επεξεργάζεται το Σ/Ν «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», ο κ. Σπανάκης είπε μεταξύ άλλων:

«Για τις επιλογές προϊσταμένων δίνονται 200 μόρια στους κατόχους Μεταπτυχιακών, αλλά για όσους προέρχονται από Πολυτεχνικές Σχολές πενταετούς φοίτησης, για το ένα παραπάνω έτος δίνονται 100 μόρια. Προτείνω να εξετάσετε σοβαρά να γίνουν και αυτά 200 μόρια, κάτι που αποτελεί αίτημα και των Μηχανικών του Δημοσίου».

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι