Με επιστολή μου προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα, ζητώ να αυξηθεί στο 5% η έκπτωση φόρου για ποσά φόρων μέχρι 5.000 Ευρώ – από 3% που προβλέπεται – στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα.

Επισημαίνω ότι σε μία περίοδο που η αύξηση της εισπραξιμότητας σε συνδυασμό με την επιβράβευση της συνέπειας έχουν ιδιαίτερη σημασία, μια κλίμακα στην έκπτωση φόρου – ανάλογα με το ποσό του φόρου εισοδήματος – είναι απαραίτητη για τη δημιουργία καλύτερων σχέσεων Κράτους – φορολογουμένου.

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι