Αθήνα, 2 Μαρτίου 2023

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Θέμα: «Άμεση επίλυση της αδικαιολόγητης και υπερβολικής φορολόγησης της έκτακτης αποζημίωσης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) που λαμβάνουν εξαιτίας της απώλειας της ειδικότητας τους»

Κύριε Υπουργέ,

Η Πολιτεία έχει καθορίσει τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ύψος του ποσού για την ασφάλιση του πτυχίου του ελεγκτή εναερίου κυκλοφορίας (ΕΕΚ), έναντι οριστικής απώλειας της ειδικότητας για λόγους υγείας, θανάτου και αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων τους.
Η αποζημίωση απώλειας ειδικότητας ΕΕΚ έχει σκοπό την ανόρθωση ορισμένης ζημιάς και δεν αποτελεί εισόδημα, με την έννοια της αντιπαροχής για παρασχεθείσα εργασία.
Ωστόσο σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 1037067/623/α0012/30-9-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, το ποσό που εισπράττουν οι ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας έναντι οριστικής απώλειας ειδικότητάς τους, δεν μπορεί να ενταχθεί στην αυτοτελή φορολογία του άρθρ.14 του ΚΦΕ και συνεπώς αποτελεί πρόσθετη αμοιβή που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ και κατά την καταβολή της υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.
Έκτοτε μεγάλος αριθμός υπαλλήλων που ξεπερνά τους 30 του κλάδου ΕΕΚ έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για το ζήτημα της φορολόγησης της αποζημίωσης και έχουν δικαιωθεί με σειρά δικαστικών αποφάσεων με αποτέλεσμα το Ελληνικό Δημόσιο να υποχρεώνεται σε καταβολή ποσών με τόκους.
Επειδή η αποζημίωση απώλειας ειδικότητας ΕΕΚ δεν αποτελεί εισόδημα, επιφέρει όμως διακοπή της συγκεκριμένης μορφής εργασιακής σχέσης καθώς συνεπάγεται την απομάκρυνση του υπαλλήλου από την επιχειρησιακή θέση που κατέχει και την κατ΄ επέκταση ουσιώδη και βλαπτική μεταβολή της μισθολογικής και υπηρεσιακής του κατάστασης
Επειδή η παρακράτηση φόρου στην καταβολή της αποζημίωσης απώλειας ειδικότητας των ΕΕΚ της ΥΠΑ , εξαντλείται με αυτοτελή φορολόγηση σύμφωνα με το άρθρ. 15 παρ. 3 του ΚΦΕ χωρίς την εφαρμογή των γενικών διατάξεων του ΚΦΕ στις οποίες προβλέπεται παρακράτηση φόρου με κλίμακα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να μην γίνεται παρακράτηση φόρου σε αποζημίωση ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας έναντι οριστικής απώλειας ειδικότητας για λόγους υγείας, θανάτου και αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων που απορρέουν από την άσκηση της ειδικότητάς τους;
2) Με ποια διαδικασία σκοπεύετε να διορθώσετε τις αδικίες στη φορολόγηση που έχουν υποστεί ήδη πάνω από 100 Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας;
3) Υπάρχει περίπτωση το πρόβλημα αυτό να επιλυθεί με σχετική Εγκύκλιο;

Ο ερωτών Βουλευτής
Βασίλειος-Πέτρος Ν. Σπανάκης

Η Ερώτηση του κ. Σπανάκη σε pdf
ΕΡ_ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι