Ο Βασίλης Σπανάκης στο “Kontra 24” με την Αναστασία Γιάμαλη στο Kontra Channel 04.09.2023

Ο Βασίλης Σπανάκης στο “One Economy” με την Αθανασία Ακρίβου στο One Channel 04.09.2023

Ο Βασίλης Σπανάκης στο “Καλοκαίρι Μαζί” με τον Νίκο Ρογκάκο στον ANT1 04.09.2023

Ο Βασίλης Σπανάκης με τον Γιώργο Κακούση και Άννα Λιβαθυνού στο Action 24 31.08.2023