Το 2021 είχε και θετική πλευρά

Ένας σύντομος απολογισμός των σημαντικότερων επιτυχιών της Κυβέρνησης Μητσοτάκη

Βασίλης Σπανάκης – Ενημερωτικό Δεκεμβρίου 2021