Αθήνα, 3 Μαρτίου 2023
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα
Θέμα: «Να μπει τέλος στο πρόβλημα που έχει προκύψει στον Δήμο
Αλίμου σχετικά με το ύψος των νεοαναγειρόμενων κτιρίων»

Κύριε Υπουργέ,
Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολυάριθμες διαμαρτυρίες από κατοίκους
περιοχών του Νοτίου Τομέα Αθηνών σχετικά με το ύψος των
νεοαναγειρόμενων κτιρίων.
Το πρόβλημα πηγάζει από τη δυνατότητα που δίνει το άρθρο 10 του ν.
4067/2012 για αύξηση του συντελεστή δόμησης σε περιπτώσεις που για το
κτίριο επιλέγεται να περιοριστεί η κάλυψή του σε σχέση µε την επιτρεπόμενη,
όταν αναπτύσσεται σε οικόπεδο που προκύπτει από τη συνένωση μικρότερων
οικοπέδων, όταν αποδίδει μέρος του ακάλυπτου χώρου ή της στέγης του σε
δημόσια χρήση, όταν αποσύρεται και αντικαθίσταται µε άλλο κτίριο που πληροί
συγκεκριμένες προϋποθέσεις ή όταν κατασκευάζεται µε τέτοιον τρόπο ώστε να
είναι εξαιρετικά περιορισμένο ή σχεδόν μηδενικό το ενεργειακό του
αποτύπωμα.
Με τη χρήση της παραπάνω δυνατότητας, αναπτύσσεται δόμηση και ύψος των
νέων οικοδομών που αλλοιώνει τη φυσιογνωμία της περιοχής με άμεση
επίπτωση την υποβάθμιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος.
2
Να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις παραλιακών δήμων, όπως στον Άλιμο, όπου
η Δημοτική Αρχή έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη για δεκατρία (13) κτίρια και
ετοιμάζει προσφυγές για άλλα δεκατέσσερα (14), υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης
της πολεοδομικής μορφής των περιοχών.
Επειδή η θέσπιση της διάταξης του άρθρου 10 του ν. 4067/2012, έχει σαν
αποτέλεσμα την αλλοίωση της μορφολογίας και του πολεοδομικού χαρακτήρα
ορισμένων περιοχών.
Επειδή υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από κατοίκους και φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για το ύψος αρκετών νεοαναγειρόμενων κτιρίων.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός :
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την τροποποίηση του
άρθρου 10 του ν. 4067/2012, ούτως ώστε ο αυξημένος συντελεστής
δόμησης να μην μεταβάλει την κατηγορία του μέγιστου επιτρεπόμενου
ύψους των κτιρίων;
2) Σε ποιες άλλες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την προστασία
του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος και της πολεοδομικής μορφής
σε Δήμους όπου ξεπερνιέται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των
νεοαναγειρόμενων κτιρίων;

Ο ερωτών Βουλευτής
Βασίλειος-Πέτρος Ν. Σπανάκης

Η ερώτηση του κ. Σπανάκη σε pdf
ΕΡ_Να μπει τέλος στο πρόβλημα που έχει προκύψει στον Δήμο Αλίμου σχετικά με το ύψος των νεοαναγειρόμενων κτιρίων

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι