Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε ο Βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης, με την οποία ζητάει να προχωρήσει άμεσα στις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στις αρμόδιες Φορολογικές Υπηρεσίες προκειμένου να υπαχθούν στην ρύθμιση οι φορολογούμενοι που τους αφορά.

Ο κ. Σπανάκης παραθέτει μερικά από τα πολύ σημαντικά οφέλη της ρύθμισης που νομοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2020 (Ν.4738/2020 – άρθρο 293 και Υπουργική Απόφαση Α 1007/20-1-21), τα οποία οι δανειολήπτες στερούνται έως σήμερα λόγω μη ύπαρξης της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας στις αρμόδιες υπηρεσίες:
1. Δυνατότητα απαλλαγής σημαντικού ποσοστού προσαυξήσεων και ρύθμιση του οφειλόμενου ποσού σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις.
2. Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.
3. Αναβολή ή διακοπή εκτέλεσης της ποινής που τυχόν έχει επιβληθεί για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο.
4. Αναστολή της λήψης αναγκαστικών μέτρων επί κινητών ή ακινήτων.

Τέλος, ο κ. Σπανάκης τονίζει, μεταξύ άλλων, πως «Στις σημερινές ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες της υγειονομικής κρίσης που έχει επιφέρει σοβαρές οικονομικές συνέπειες σε αρκετούς πολίτες, επιβάλλεται οι φορολογούμενοι να ωφελούνται άμεσα και αποτελεσματικά από το κάθε μέτρο στήριξης που θεσμοθετεί η Κυβέρνηση».

Η Ερώτηση σε PDF

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι