Την πρόθεση της να επιλύσει το ζήτημα της ελευθέρας εισόδου των συνταξιούχων εκπαιδευτικών σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, θέτοντάς το στο συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, γνωστοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη απαντώντας σε σχετικό αίτημα του Βουλευτή Βασίλη Σπανάκη.

Ο Βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης, είχε καταθέσει Ερώτηση (υπ’ αριθμ. 8581/28.7.2020) προς την Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού και τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα «Δυνατότητα στους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς έκδοσης κάρτας ελευθέρας εισόδου στα Μουσεία, στα Μνημεία και στους Αρχαιολογικούς χώρους».

Στην Απάντησή της η κα Υπουργός σημειώνει μεταξύ άλλων:
“Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναγνωρίζοντας την αδιαμφισβήτητη προσφορά των συνταξιούχων εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στην παιδεία και τον πολιτισμό, προτίθεται να θέσει το θέμα της τροποποίησης της σχετικής απόφασης σε ό,τι αφορά στους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς στο συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με την ελεύθερη είσοδο των ανωτέρω σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο”.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Απάντησης της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού στον Βουλευτή Σπανάκη Βασίλειο-Πέτρο:

“Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 8581/28.7.2020 Ερώτησης του Βουλευτή, κ. Βασιλείου – Πέτρου Σπανάκη, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/ 346553/ 247338/5874/3323/27.6.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων -Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου» (ΦΕΚ 2666/Β’/1.7.2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δικαίωμα απόκτησης Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης, το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α, έχουν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α’ βάθμιας, Β’ βάθμιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής. Στην περίπτωση των αναπληρωτών και των ωρομισθίων καθηγητών, η ανανέωση του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναγνωρίζοντας την αδιαμφισβήτητη προσφορά των συνταξιούχων εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στην παιδεία και τον πολιτισμό, προτίθεται να θέσει το θέμα της τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης σε ό,τι αφορά στους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς στο συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με την ελεύθερη είσοδο των ανωτέρω σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο”.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι