Στο πλευρό των μικρών επιχειρήσεων που καλούνται να επιστρέψουν επιχορηγήσεις μη ολοκληρωμένου προγράμματος του 2013, ο Βουλευτής Βασίλης Σπανάκης

Βασίλης Σπανάκης - Βουλευτής Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βασίλης - Πέτρος Σπανάκης

Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Την ανάγκη επίλυσης των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν για τους ωφελούμενους του προγράμματος που αφορούσε την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την οικονομική κρίση, ζητάει ο Βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ιωάννη Βρούτση.

Πρόκειται για το πρόγραμμα με τίτλο «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα εντός οικονομικής κρίσης» το οποίο υλοποιήθηκε εντός του 2013. Όπως αναφέρει στην Ερώτησή του ο κ. Σπανάκης «σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος οι φάσεις πληρωμών ήταν τρεις. Το 80% του ποσού της συνολικής επιχορήγησης προς τις ωφελούμενες επιχειρήσεις θα καταβαλλόταν μετά την υλοποίηση του από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) για την πληρωμή των ΚΕΚ και των Συμβούλων Επιχειρήσεων που είχαν την ευθύνη της σωστής κατάρτισης του φακέλου και το υπόλοιπο 20% θα αποδιδόταν από το ΕΙΕΑΔ σε μεταγενέστερο χρόνο. Λόγω της μακράς διάρκειας του προγράμματος καθώς και της μεγάλης Οικονομικής Κρίσης, πολλές από τις επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα έκλεισαν οριστικά ενώ άλλες είχαν αδυναμία να καλύψουν τις οφειλές τους προς το δημόσιο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκδώσουν φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα και δεν κατάφεραν να προκριθούν στην τελική φάση αποπληρωμής του προγράμματος.Υπήρχαν επίσης πολλές επιχειρήσεις που δεν προκρίθηκαν στην τελική φάση αποπληρωμής παρόλο που είχαν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ενημερότητες».

Ο Βουλευτής του Νότιου τομέα της Αθήνας σημειώνει ότι «σήμερα, σχεδόν μια δεκαετία μετά, και καθώς το πρόγραμμα για τις παραπάνω επιχειρήσεις θεωρείται μη ολοκληρωμένο, το ΕΙΕΑΔ ζητά να επιστρέψουν όλο το καταβληθέν ποσό της πρώτης φάσης δηλ. το 80% του συνολικού ποσού του προγράμματος» ενώ αναφέρει ότι «αριθμός των παραπάνω επιχειρήσεων για όλη την επικράτεια είναι μεγάλος, πάνω από 1.000 σύμφωνα με επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Μοσχάτου, οι οποίοι είναι όλοι μικροί επαγγελματίες που βιώνουν την μία κρίση μετά την άλλη. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα μια δίκαιη λύση ώστε να μην χρεωθούν οι επαγγελματίες τα παραπάνω χρήματα».

Ο κ. Σπανάκης ρωτάει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1) Προτίθεστε να προχωρήσετε σε νομοθετική ρύθμιση για μια δίκαιη επίλυση του ανωτέρω προβλήματος που ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια πλήθος μικρών επιχειρήσεων;

2) Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου οι ωφελούμενοι μικροί επιχειρηματίες να μην αναγκαστούν να καταβάλουν τα χρήματα της α’ φάσης αποπληρωμής του προγράμματος, γεγονός που θα ήταν άδικο για τους επαγγελματίες αυτούς;

Η Ερώτηση σε PDF

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι