Τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των δικηγόρων στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ με ηλεκτρονικό ραντεβού και εκτός του ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού, γνωστοποίησε ο Διοικητής του ΕΦΚΑ Χρήστος Χάλαρης.

Για το θέμα αυτό ο Βουλευτής του Νοτίου Τομέα της Αθήνας Βασίλης-Πέτρος Σπανάκης είχε καταθέσει στις 7 Σεπτεμβρίου Ερώτηση (αριθ.πρωτ. 9331) με την οποία ζητούσε από τους συναρμόδιους Υπουργούς να αποσταλούν διευκρινίσεις προς όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες με τις οποίες να ορίζεται ρητά πως η είσοδος των δικηγόρων στα Δημόσια καταστήματα της χώρας επιτρέπεται ελεύθερα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων».

Στις 18 Σεπτεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ εξέδωσε διευκρινιστική Εγκύκλιο (υπ’ αριθ. 219732) από την οποία προκύπτει ότι οι δικηγόροι μπορούν να εξυπηρετούνται:

α) κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού, εντός του ωραρίου κοινού, που είναι 08.00-14.00, και επιπροσθέτως,

β) εκτός του ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού, ήτοι από 7.00-8.00 και από 14.00-15.00, με αυτοπρόσωπη παρουσία, με μόνη την επίδειξη δικηγορικής ταυτότητας, σύμφωνα με το αρθ. 34 του ΚώδΔικ (Ν. 4194/2013).

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι