Τη διασφάλιση εγκυρότητας της μείωσης του μισθώματος των ενοικιαστών επαγγελματικής στέγης και της φορολογικής διευκόλυνσης των εκμισθωτών τους, ζητάει ο Βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης, με Κοινοβουλευτική Ερώτηση που κατέθεσε σήμερα προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

«Τα δικαιώματα των εργαζομένων, των εργοδοτών τους καθώς και των ιδιοκτητών ακινήτων-εκμισθωτών που απορρέουν από τις σχετικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ασκούνται και διασφαλίζονται μέσα από τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» του Υπουργείου Εργασίας. Οι αυτοαπασχολούμενοι όμως επαγγελματίες, επιστήμονες κλπ. που δεν απασχολούν προσωπικό και δεν είχαν ως τώρα την υποχρέωση χρήσης του Π.Σ. «Εργάνη», δεν κάνουν χρήση του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος μόνο και μόνο για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί μείωσης του μισθώματος εκτιμώντας ότι δεν απαιτείται η υποβολή της», αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Σπανάκης και επισημαίνει:

«Αν δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση είναι προφανές ότι οι μισθωτές χάνουν την έκπτωση του 40% και οφείλουν ολόκληρο το μίσθωμα ενώ αντίστοιχα οι εκμισθωτές, λόγω της έλλειψης δήλωσης, χάνουν και αυτοί όλες τις προβλεπόμενες φορολογικές ελαφρύνσεις και θα φορολογηθούν για ολόκληρο το μίσθωμα το οποίο θα μπορούν να διεκδικήσουν δικαστικά και χωρίς καμιά έκπτωση. Περαιτέρω σε περίπτωση μη υποβολής τέτοιας δήλωσης στο Π.Σ. «Εργάνη» δημιουργείται σοβαρότατο πρόβλημα στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και πιο συγκεκριμένα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία πρέπει να γνωρίζει τους ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς προσωπικό και τους εκμισθωτές των ακινήτων τους που τυγχάνουν των προβλεπομένων και μελλοντικών φορολογικών διευκολύνσεων».

Ο Βουλευτής του Νότιου Τομέα της Αθήνας, ρωτάει τους κ.κ. Σταϊκούρα, Γεωργιάδη και Βρούτση,

· Εάν προτίθενται να εκδώσουν νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ρητά θα διευκρινίζεται ότι σε υποβολή Υπευθύνων Δηλώσεων στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» είναι υπόχρεοι και οι επαγγελματίες που δεν απασχολούν προσωπικό αλλά διεκδικούν μείωση μισθώματος, αφού η προηγούμενη ΚΥΑ αναφερόταν σε δηλώσεις «εργοδοτών και εργαζομένων»

· Σε περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω δηλώσεων, εάν προτίθενται να καθορίσουν κάποια άλλη, συντρέχουσα ή μη, διαδικασία, και ποιά, ώστε να εξασφαλιστεί η νομιμότητα της μείωσης του μισθώματος των ενοικιαστών επαγγελματικής στέγης αλλά και η φορολογική ελάφρυνση των εκμισθωτών τους, προνόμια που απορρέουν από τις σχετικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου

· Εάν προτίθενται να προχωρήσουν σε παρατάσεις των σχετικών προθεσμιών υποβολής δηλώσεων;

Η Ερώτηση σε PDF

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι