Τη διεύρυνση των χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) και σε ιδιώτες μη επαγγελματίες για την ενίσχυση της αγοράς, ζητάει ο Βουλευτής Β. Σπανάκης

Βασίλης Σπανάκης - Βουλευτής Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βασίλης - Πέτρος Σπανάκης

Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τη διεύρυνση των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και σε ιδιώτες μη επαγγελματίες, η οποία θα ωφελήσει πολλαπλά την Ελληνική Οικονομία, ζητά από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων ο Βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης.

«Σε μία περίοδο που πρέπει να ενισχυθεί η αγορά, η συγκεκριμένη διεύρυνση θα επιφέρει σημαντικά φορολογικά έσοδα και ταυτόχρονα θα δώσει τη δυνατότητα επιλογής για την απόκτηση και χρήση πραγμάτων, όπως για παράδειγμα αυτοκινήτων, από ιδιώτες μη επαγγελματίες», αναφέρει ο κ. Σπανάκης και ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς αν προτίθενται να προχωρήσουν σε τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ως μισθωτές οι ιδιώτες μη επαγγελματίες, καθώς και ποια περαιτέρω κίνητρα σκοπεύουν να θεσπίσουν σε περίπτωση διεύρυνσης των χρηματοδοτικών μισθώσεων.

Η Ερώτηση σε PDF

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι