Με Κοινοβουλευτική του Παρέμβαση προς 5 Υπουργούς, ο Βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης ζητά την υλοποίηση ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τα Άτομα με Αναπηρία στη διεκπεραίωση σημαντικών θεμάτων, όπως για παράδειγμα στην έκδοση βεβαιώσεων από διάφορες υπηρεσίες και πιστοποιητικών αναπηρίας, στην ηλεκτρονική προσκόμιση δικαιολογητικών για την έκδοση της κάρτας ΑΜΕΑ κ.α.

Ο κ. Σπανάκης τονίζει πως τα παραπάνω θα βοηθήσουν σε σημαντικό βαθμό την καθημερινότητα των Ατόμων με Αναπηρία, αφού θα μειωθούν κατά πολύ οι μετακινήσεις τους.

Αναφέρει, επίσης, πως περιλαμβάνονται στις βασικές δράσεις και στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία που ανέλαβε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η Ερώτηση σε PDF

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι