Με Κοινοβουλευτική του Παρέμβαση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, ο Βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης, με την οποία ζητά να προχωρήσουν σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου τα μέλη του Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) να έχουν τις ίδιες μισθολογικές απολαβές με τα αντίστοιχα μέλη των Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης.

Όπως αναφέρει στην Ερώτηση που κατέθεσε, τα μέλη του Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού των Α.Σ.Ε.Ι., όπως είναι η Σχολή Ικάρων, η Σχολή Ευελπίδων και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες διδακτικού προσωπικού και έχουν τα ίδια καθήκοντα με το αντίστοιχο προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Όμως, παρά τη σαφή διάταξη του νόμου περί ισοτιμίας Α.Σ.Ε.Ι. και ΑΕΙ, δεν υπήρξε αντίστοιχη μερίμνα για το Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό, με αποτέλεσμα τα μέλη των Α.Σ.Ε.Ι. να μην έχουν ίση μεταχείριση με τους συναδέλφους τους των ΑΕΙ και να υπάρχουν μεγάλες μισθολογικές διαφορές μεταξύ τους, τόσο ως προς τον βασικό μισθό όσο και ως προς τα αντίστοιχα επιδόματα.

Η Ερώτηση σε PDF

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι