Τη μισθολογική εξομοίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων φορέων του, ζητά ο Βουλευτής Β. Σπανάκης

Βασίλης Σπανάκης - Βουλευτής Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βασίλης - Πέτρος Σπανάκης

Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε ο Βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης, με την οποία ζητά τη μισθολογική εξομοίωση των υπαλλήλων που τοποθετήθηκαν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και στα εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ., στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., στην Α.Α.Δ.Ε., στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την 11η Οκτωβρίου 2018.

Ο κ. Σπανάκης αναφέρει πως έχει δημιουργηθεί μία άδικη μισθολογική διάκριση μεταξύ νέων και παλαιών υπαλλήλων, καθώς όσοι ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 11η Οκτωβρίου 2018 και δεν λαμβάνουν την Προσωπική Διαφορά, έχουν τελικά χαμηλότερες αποδοχές από τους συναδέλφους τους που διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα και επιτελούν το ίδιο έργο υπό τις ίδιες συνθήκες.

Τέλος, επισημαίνει πως το ίδιο θέμα έχει προκύψει και για τους υπαλλήλους του Γραφείου Ελληνικού που υποχρεωτικά μετατάχθηκαν – μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν.4804/2021.

Η Ερώτηση σε PDF

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι