Την ανάγκη να βελτιωθεί η λειτουργία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ώστε να διευκολύνεται το έργο των Δήμων της Αττικής, ζητάει από τον Υπουργό Εσωτερικών με Κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο Βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης.

«Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει στην αρμοδιότητά της 66 Δήμους, την Περιφέρεια Αττικής καθώς και όλα τα υποκείμενα, προς αυτούς τους ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα. Το έργο των φορέων αυτών, καθώς και η ταχύτητα και αποτελεσματικότητά τους, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας μας και συντελούν αποφασιστικά στην ποιότητα της ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών, καθώς και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας», περιγράφει στην Ερώτηση που κατέθεσε, αναφέροντας όμως, πως με τον σημερινό τρόπο λειτουργίας της, επιφέρει σημαντική καθυστέρηση και επιβράδυνση στο έργο των Δήμων, με αποτέλεσμα να δέχεται επανειλημμένα παράπονα από διάφορους αυτοδιοικητικούς φορείς της Αττικής.

Ο κ. Σπανάκης αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη δραστηριότητα των Δήμων θέτει στον αρμόδιο Υπουργό στοχευμένα ερωτήματα, όπως, μεταξύ άλλων, πόσες υποθέσεις των Δήμων παραμένουν σήμερα εκκρεμείς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, πόσες διεκπεραιώθηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ποιος ήταν ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης για τη διεκπεραίωση τους καθώς και ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει, προκειμένου να επιλυθούν τέτοιου είδους προβλήματα, που οδηγούν στην κωλυσιεργία του έργου των Δήμων της Αττικής.

Η Ερώτηση σε PDF

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι