Την ανάγκη βελτίωσης του αντικειμενικού συστήματος, ζητάει ο Βουλευτής Βασίλης Σπανάκης

Βασίλης Σπανάκης - Βουλευτής Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βασίλης - Πέτρος Σπανάκης

Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Με κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε σήμερα ο Βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης ζήτησε την επανεξέταση και επικαιροποίηση της ΠΟΛ 1099 όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των ακινήτων και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που χρειάζονται. Στην ερώτηση επισημαίνει τη σύγχυση που έχει δημιουργηθεί τόσο στους φορολογούμενους όσο και στους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. αναφορικά με τον υπολογισμό και τη συμπλήρωση των ειδικών εντύπων που υποβάλλονται για μεταβιβάσεις.

Η Ερώτηση σε PDF

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι