Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να επιστραφούν στους μηχανικούς – αναδόχους τα χρήματα που έχουν καταβάλει ως πρόσθετη εγγυοδοσία στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ για Εγγυητικές πριν την 1/1/2017, κατέθεσε ο Βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης.

Όπως αναφέρει ο κ. Σπανάκης, μέχρι 31/12/2016, για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής για την πρόσθετη εγγύηση (η οποία απαιτείται σε κάποιες περιπτώσεις ανάληψης Δημοσίων Έργων), ο ανάδοχος κατέθετε το αντίστοιχο ποσό στο ΤΣΜΕΔΕ και με την ολοκλήρωση της σχετικής σύμβασης αυτό επιστρεφόταν στον δικαιούχο. Από 1/1/2017, που το ΤΣΜΕΔΕ εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ, οι Εγγυητικές εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., που είναι ο καθολικός διάδοχος και η επιστροφή των ποσών γίνεται σχεδόν άμεσα.

Ο κ. Σπανάκης τονίζει στην συνέχεια πως, «Για πολλές Εγγυητικές Επιστολές που εκδόθηκαν πριν την 1/1/2017, τα χρήματα που κατατέθηκαν από τους ανάδοχους/μηχανικούς για την πρόσθετη εγγυοδοσία δεν έχουν επιστραφεί εξαιτίας της αλλαγής που επήλθε. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία στους μηχανικούς – αναδόχους, που για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους δεν τους επιστρέφονται τα χρήματα τα οποία έχουν καταβάλει, ενώ έχουν ολοκληρώσει τη σχετική σύμβαση» και ρωτάει τον αρμόδιο Υπουργό αν προτίθεται να επιληφθεί επί του θέματος προκειμένου να επιστραφούν στους δικαιούχους τα εν λόγω ποσά.

Η Ερώτηση σε PDF

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι