Την ικανοποίηση του για τη διεύρυνση του προγράμματος «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19» από την Περιφέρεια Αττικής ώστε να συμπεριληφθούν περισσότερες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων επιχειρήσεις franchise και ασφαλιστές, εξέφρασε ο Βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης.

Ο κ. Σπανάκης είχε καταθέσει στις 20 Οκτωβρίου Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εσωτερικών, με την οποία ζητούσε να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα και οι αντίστοιχες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ανήκουν σε δίκτυο franchise και έχουν αποκλειστεί άδικα.

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Αττικής, έχουν εξασφαλιστεί επιπλέον 50 εκ. ευρώ για το πρόγραμμα και θα προστεθούν στα 200 εκ. ευρώ που έχουν ήδη προϋπολογιστεί.

Μετά από την εξέλιξη αυτή, ο κ.Σπανάκης δήλωσε:
«Η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία COVID να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης του ΕΣΠΑ και να αυξήσει το ποσό θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση τους. Θέλω να συγχαρώ τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη για την απόφαση του αυτή».

Είμαι πάντοτε δίπλα σας
Επικοινωνήστε

Μάθε να μοιράζεσαι