ένας από εσάς

Πιστός στις ιδρυτικές αξίες της Νέας Δημοκρατίας, με όραμα για το μέλλον της χώρας, εκπροσωπώ τον πολίτη με αποφάσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες που προκύπτουν μέσα από το δικό μου, προσωπικό, βίωμα.