Άρθρα

Την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου προς όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ. με την οποία να ορίζεται ρητά πως η είσοδος των δικηγόρων σε όλα τα Δημόσια καταστήματα της χώρας επιτρέπεται ελεύθερα χωρίς κανένα χρονικό ή […]