Άρθρα

Β. Σπανάκης: «Το Σχέδιο Νόμου για την κύρωση της Πολυμερούς Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α. δημιουργεί μόνο πλεονεκτήματα για τη χώρα»

Στα 10 σημαντικά πλεονεκτήματα που επιφέρει για τη χώρα μας το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο κυρώνεται η Πολυμερής Σύμβαση για την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών, αναφέρθηκε […]