Άρθρα

Ομιλία Β.Σπανάκη για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ομιλία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις».